Biostone Plus Kolfilter

Biostone Plus Kolfilter

Biostone Plus

Vårt nya Biostone Plus filtret kan användas i alla våra vattenrenare är tillverkade till 100% i USA med NSF certifierade komponenter. Genom att använda den naturliga egenskapen av virvel i filtret sk. ”vortex hydraulik”, fås optimal prestanda och livslängd på filtret. Förbättringarna som gjorts i BioStone Plus utnyttjar den senaste teknologin för vattenrening där föroreningar avlägsnas och flödet i filtret förbättrats. Det som sker i filtret är att kontakttiden med vattnet som rinner i filtret har ökats medan motståndet minskat i den granulerade delen utan att minska på prestanda.

BioStone Plus är ett utmärkt val för att förhindra klor och kloramin, VOC.  Det förbättrar smak och lukt som dom vanliga Biostone filtren men den nya KDF delen minskar även mängden tungmetaller som kvicksilver, bly, nickel och järn i vattnet. Förutom denna förbättring har vi lagt till ett sediment element i Plusfiltret för att förhindra de skadliga effekterna av avlagringar från hårt vatten.
Detta är vårt näst bästa filter efter Ultrawater. Det skall inte användas i vatten som eventuellt har bakterier i sig eller har kända föroreningar. Kontakta oss om du är osäker på vilket filter du behöver.

Läs om Biostone Standard för normalfunktion på våra filter.

Pris: 990 kr

Livslängd:  ca 4000 – 4500 liter vatten.

KUNDVAGNEN KOMMER UPP NERTILL UNDER DENNA RAD
OCH LÄNGST UPP TILL HÖGER!

Biostone PLUS köper du här:  Lagerstatus: 12 st.
Fraktkostnad är 60 kr. Totalkostnad är 1050 kr.