Tänk på 3 viktiga saker:

1) Filterprestanda

2) Väteproduktion

3) pH och -ORP-produktion

Play Video

Filterprestanda

Våra filtertest är

Certifierade och trovärdiga: Alla tester utförda i oberoende, EPA / NELAP-certifierade laboratorier
Grundliga: Vi utelämnar ingenting och vi visar resultat för allt testat.
Noggranna: Vi testar föroreningsnivåer i delar per miljon och det är så nära EPA: s maximala föroreningsnivå som man kan få.
Ingenting gömt eller utelämnat: Vi rapporterar allt  -även de svåraste föroreningar som arsenik, krom VI etc.
Omfattande: Vi testade 21 tungmetaller, 65 läkemedel, 3 OTC-läkemedel, 7 hormoner, 15 bekämpningsmedel och herbicider, konserveringsmedel och avloppsindikatorer, 45 VOC och 5 andra anjoner och desinfektionsmedel – totalt 172 föroreningar!

Väteproduktion

De flesta andra system kan skapa minst en låg nivå av H2. Allt som skapar bra H2 värden gör det också i vatten som har farligt högt pH – alltid långt över 10 pH. Det är inte bara tveksamt att dricka så högt pH, utan vatten med högt pH-värde smakar dåligt! Vesta H2 har förmågan att inte bara skapa hög H2 utan kan också prestera mycket bra vid lägre mer drickbart – och säkrare – pH-nivåer.

-ORP och pH värde

Vesta H2 skapar (beroende på källvatten) upp till ett pH på 11,0+ och -900 ORP. Vad som är vilseledande är att säga att en jonisator får ett visst resultat då resultatet varierar kraftigt beroende på mineralkoncentrationen i ditt vatten och flödeshastigheten man valt. Vi garanterar att om någon kund kan visa att vår jonisator inte är bättre än någon annan vattenjonisator med liknande antal plattor och samma vattenkälla de första 90 dagarna efter köpet får du lämna tillbaka din  H2 vattenjonisator.

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!