Ta inte vårt ord för det..

Här är alla våra Certifikat, medlemsskap och typgodkännanden

Tillverkningscertifikat

Certifiering av tillverkning av medicintekniska produkter och kvalitetskontroll

GMP-certifiering av medicintekniska produkter (Good Manufacturing Practice) garanterar tillverkning av enastående kvalitetsgaranterade produkter. Regleringskrav tillämpas på den övergripande tillverkningsprocessen som inkluderar inspektion av var produkterna tillverkas, utrustning som används, där material köps, samt inspektion av design, tillverkningsprocess, förpackning och installation av produkten. Vår fabrik fick först certifieringen 2005 och har bibehållit certifikatets effektivitet genom regelbundna revisioner.

ISO 9001 kvalitetsstyrningssystem

 

ISO 9001 definieras som den internationella standarden som anger krav för ett kvalitetsstyrningssystem (QMS). Organisationer använder standarden för att visa förmågan att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kund- och lagkrav. En oberoende certifieringspart utför objektivt granskningar för att kontrollera den tillhandahållna produkten och tjänsten och därigenom verifierar produktens trovärdighet. Vår tillverkare certifierades först 2008.

SO 14001 Miljöhanteringssystem

ISO 14001 behandlar miljöhantering genom att fastställa kriterier för ett miljöledningssystem som kan utvärdera hur miljövänligt och effektivt varje företags miljöledningssystem är. Det ger praktiska riktlinjer för företag att identifiera miljöskadliga element och kontrollera deras miljöpåverkan under tillverkningsprocessen. Vår tillverkare certifierades först 2008.

Koreanska immaterialrättsmyndigheten

Medlemskap i denna organisation hjälper till med industriell utveckling genom att skydda och stödja uppfinningar samt främja användningen av uppfinningar.

Tullgodkänd registrerad exportör

Tullagen för genomförande av frihandelsavtal är ett system där utvalda, godkända exportörer ges förmånsbehandling och effektiviserad tullbehandling. Godkända exportörer verifieras i enlighet med 2 § artikel 7 i verkställighetsregeln i lagen om särskilda fall i tullagen. Vår fabrik fick certifieringen 2013.

Produktcertifikat

NSF-certifiering

NSF är en ideell, icke-statlig organisation som är världsledande inom standardutveckling, produktcertifiering och riskhantering. 

KDFA-certifiering

I enlighet med artikel 6 i medicintekniklagen måste tillverkaren av medicintekniska produkter granskas för godkänd produkttillverkning och för att säkerställa att tillverkningsanläggningarna och kvalitetskontrollsystemet är lämpliga. Sedan vår tillverkare förvärvade den 889: e tillverkningslicensen 2000 har de fått ytterligare 28 Alkaline Water Ionizer-licenser.

Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) tillverkare av medicintekniska produkter och registrering av enheter

FDA Center of Device and Radiological Health (CODH) i USA övervakar och reglerar godkännandet före försäljning av medicintekniska produkter i USA. Alla tillverkare, distributörer och importörer av medicintekniska produkter måste vara godkända och certifierade av FDA. Vår tillverkare godkändes 2005 och har registrerat alla sina vattenjoniseringsprodukter.

CE eller Conformity European Certifiering

CE-märket är en obligatorisk märkning för överensstämmelse för produkter som exporteras till EU-länder (EU), i enlighet med EU-regler. CE-märkning av en produkt visar att produkten uppfyller varje EU-lands certifieringskrav och teknologiföreskrifter om säkerhet, hälsa och miljöpåverkan. Vår fabrik fick först certifieringen 1998 och alla våra joniserare som exporteras till Europa är CE-märkta.

Nordamerikas elektriska och elektroniska produktsäkerhetscertifierade (OSHA)

NRTL-programmet (Nationally Recognised Testing Laboratory) är en del av OSHA-förordningen (Occupational Safety and Health Administration) som ger säkerhetsstandarder för produkter i Nordamerika. NRTL: s märke på produkten försäkrar användaren att den specifika produkten uppfyller elektriska produktsäkerhetsstandarder i Nordamerika. Detta har förenklats till ett NRT-märke som en konsekvens av det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA). Vår fabrik erhöll NRT-certifikat 1998 och har underhållit dessa certifikat genom regelbundna revisioner.

Den internationella elektrotekniska kommissionen för certifierad elektrisk utrustning

Etablerat och drivs av IECEE (International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment), detta är ett multilateralt avtal för internationell certifiering av elektriska och elektroniska produkter. En enda säkerhetsintyg i enlighet med IEC: s internationella standarder i ett medlemsland erkänns ömsesidigt bland medlemsländerna. Många länder centrerade runt om i Europa har antagit IEC som sina nationella säkerhetsstandarder. Vår fabrik fick denna certifiering 2010.

Japan PSE (Product Safety Electrical Appliance & Material) -certifierat

PSE-certifiering är en obligatorisk bedömning av överensstämmelse som utförs enligt japansk lagstiftning om elektrisk utrustning och material och som hanteras av Japans ekonomi, handel och industri. En tillverkare med avsikt att exportera till Japan måste verifiera att den specifika produkten uppfyller relaterade säkerhetsstandarder och föreskrifter och erhålla detta PSE-märke i enlighet därmed. Vår fabrik erhöll PSE DIAMOND (högsta nivå) certifikat 2006.

TÜV-certifierad

Som ett globalt erkänt och respekterat certifieringsorgan testar och certifierar TÜV SÜD nationella och internationella energieffektivitetsstandarder som Energy Star och ErP-direktivet. Gör det möjligt för dig att komma in på nya marknader och få en konkurrensfördel på dem. TÜV är en ledande registerförare för ledningssystem i Nordamerika, Europa och Asien och betjänar mer än 10 000 kunder i mer än 50 länder. Vår fabrik fick denna certifiering 2010.

Vill du ha hjälp med något? 

Läs vår FAQ

FAQ Frågor och svar om joniserat vatten och våra vattenrenare

Vi välkomnar nya frågor vi kan svara på !

Scroll to Top

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!