Bäst vattenfilter mot parasiter

Här är en lista över dom vanligaste bakterier i vatten, svampar och virus som finns idag.

Den kanske inte fullständig och den kan ha översättningsfel, men dock, visar listan  ursprung, storlek ( i mikrometer – µm) och sjukdom/upphov.

Notera att de flesta bakterier och virus är över 0,1 mikrometer i storlek. Ingen är under 0,01 µm i storlek, det är därför vårat Bistone 0,01 µm kolfilter fungerar så bra mot dom. Undersökningar visar att hela 99,9 % av alla parasiter och bakterier stoppas.

 

Organism Mikrobisk Grupp Längd µm Storlek  Diameter µm Källa Ger upphov till /Finns i:
Absidia corymbifera Svamp 3.8 Miljö trädsvampar
Acetobacter Melanogenus Bakterie 1.0-2.0 0.4-0.8 Stärköl/ vinäger.
Acinetobacter Bakterie 1.3 Miljö Infektioner
Acremonium spp. Svamp 2.5 Miljö Allergier
Actinomyces israelii Bakterie 1.0 Människor Antinomycosis
Adenovirus Virus 0.08 Människor Förkylning
Alcaligenes Viscolactis Bakterie 0.8-2.6 0.6-1.0 Orsakar surhet i mjölk
Alkaligenes Bakterie 0.75 Människor Infektioner
Alternaria alternata Svamp 14.4 Miljö Mycotoxikos, Mögeltoxin
Arenavirus Virus 0.18 Gnagare Hemorragisk feber
Aspergillis spp. Svamp 3.5 Miljö Mögelsvamp, Volatila organiska 

sammansätttningar

Aureobasidium pullulans Svamp 5 Miljö Chromomycosis
Bacillus anthracis Bakterie 3.0-10.0 1.0-1.3(1.1 I snitt) Miljö Orsakar mjältbrand hos däggdjur
Bacillus Stearothermophilus Bakterie 2.0-5.0 0.6-1.0 Biologisk indikator för ångsterilisering
Bacillus subtilis Bakterie 2.0-3.0 0.7-0.8 Biologisk indikator för ethyleneoxide sterilisering
Blastomyces dermatiitidis Svamp 14 Miljö Blastomycosis, Blastamykos
Bordetella pertussis Bakterie 0.25 Människor Kikhosta
Botrytis cinera Svamp 7 Miljö Allergier
Cardiobacterium Bakterie 0.63 Människor Infektioner
Chaetomium globosum Svamp 5.5 Miljö Kromomykos, Volatil Organisk Sammansättning
Chiamydia psittaci Bakterie 0.3 Fåglar papegojsjuka
Chlamydia pneumoiae Virus 0.3 Människor Lunginflammation
Cladosporium spp. Svamp 9 Miljö Chromblastomykos
Clostridium botulinum Bakterie 3.0-8.0 0.5-0.8 Producerar exotin, orsakar botulism
Clostridium Perinngens Bakterie 4.0-8.0 1.0-1.5 Producerar toxiner, orsakar matförgiftning
Clostridium tetani Bakterie 4.0-8.0 0.4-0.6 Producerar  exotoxin orsakar  stelkramp
Coccidioides immitis Svamp 4 Miljö Koccidiodomykos
Coronavirus Virus 0.11 Människor Förkylning
CoryneBakterie diphtheria Bakterie 1.0 Människor Difteri
Coxiella burnetii Bakterie 0.5 Boskap, Får Q feber
Coxsackievirus Virus 0.027 Människor Förkylning
Cryptococcus neoformans Svamp 5.5 Miljö Kryptocockos
Diplococcus Pneumoniae Bakterie 0.5-1.25 Orsakar lunginflammation
Echovirus Virus 0.028 Människor Förkylning
Emericella nidulans Svamp 3.3 Miljö Mycotoxikos, Mögeltoxin, Volatil organisk blandning
Epicoccum nigrum Svamp 20 Miljö Allergisk reaktion
Erwina aroideae Bakterie 2.0-3.0 0.5 Orsakar röta i grönsaker
Escherichia coll Bakterie 1.0-3.0 0.5 Indikator på fekal förorening i vatten
Eurotium spp. Svamp 5.8 Miljö Allergisk reaktion
Exophiala jeanselmei Svamp 2 Miljö Khromomykos
Francisella tularensis Bakterie 0.2 Wild animals harpest
Geomyces pannorum Svamp 3 Miljö Allergisk reaktion
Haemophilus inFörkylningenzae Bakterie 0.5-2.0 0.2-0.3 InFörkylningensa och akut infektion
Haemophilus inFörkylningenzae Bakterie 0.43 Människor Hjärnhinneinflammation 

Lunginflammation

Haemophilus parainFörkylningenzae Bakterie 1 Människor Infektioner
Hantavirus Virus 0.07 Gnagare Hantavirus
Helminthosporium Svamp 12.5 Miljö Allergisk reaktion
Histoplasma capsulatum Svamp 3 Miljö Histoplasmos
InFörkylningenza Virus 5 0.4-0.5 Människor, Fåglar Fförkylning
Klebsielia pneumoniae Bakterie 5 Infektioner,orskara lunginflammation och övriga respiratoriska problem
Lactobacillus Delbrueckil Bakterie 2.0-9.0 0.5-0.8 gryn av säd försämras??
Legionella pneumophia Bakterie 0.6 Miljö Pontiac feber
Micromonospora faeni Actinomycetes 1 Jordbruk Överkänslighet, Pneumit
Moraxella catarrhalis Bakterie 1.3 Människor Infektioner
Moraxella lacunata Bakterie 1 Människor Infektioner
Morbillvirus Virus 0.12 Människor Mässling (rubeola)
Mucor plumbeus Svamp 7.5 Miljö Mukurmykos
Mycobacterium avium Bakterie 1.2 Miljö Hjärt lung problem
Mycobacterium intracellulare Bakterie 1.2 Unknown Hjärt lung problem
Mycobacterium kansasli Bakterie .86 Människor Hjärt lung problem
Mycobacterium Tuberculosis Bakterie 1.0-4.0 0.2-0.5(0.86 I snitt) Människor Förhårdnad och svullnad av kropsvävnader TB
Mycoplasma pneumoniae Bakterie 0.25 Människor Lunginflammation
Mycoplasma pneumoniae (PPLO) Bakterie 0.3-0.5 Minsta kända levande organism!
Neisseria meningitidis Bakterie 0.8 Människor Hjärnhinneinflammation
Nocardia Brasilensis Actinomycetes 1.1 Miljö Nokardios
Paecilomyces variotii Svamp 3 Miljö Mukurmykos
Paracoccidioides brasilensis Svamp 2.3 Miljö Paracoccidioidomykos
ParainFörkylningenza Virus 0.22 Människor Förkylning
Paramyxovirus Virus 0.23 Människor Påssjuka
Parvovirus B19 Virus 0.022 Människor Smutssjukdom, Anemi
Pediococcus acidilactci Bakterie 0.6-1.0 Orsakar nedbrytningi mäsk vid bryggning
Pediococcus Cerevisiae Bakterie 1.0-1.3 orsakar fösämring i ör
Penicillium spp. Svamp 3.3 Miljö Mycotoxikos, Volatil organisk blandning
Phialophora spp. Svamp 1.5 Miljö Chromomykos
Phoma spp Svamp 3.3 Miljö Mukurmykos
Pneumocystis carinii Bakterie 2 Miljö Pneumocystos
Poxvirus – Vaccinia Virus 0.23 Jordbruk Kokoppor
Pseudomonas aeruginosa Bakterie 0.57 Miljö Infektioner
Pseudomonas mallei Bakterie 0.77 Miljö Infektioner
Pseudomonas pseudomallei Bakterie 0.57 Miljö Infektioner
Pseudormonas diminuta Bakterie 1.0 0.3 Testorganism i behällare 

0.2 µm membran

Rhinorvirus Virus 0.023 Människor Förkylning
Rhizopus stolonifer Svamp .8 Miljö Zygomykos
Rhodoturula spp. Svamp 1.4 Miljö Allergisk reaktion
Salmonella enteritidis Bakterie 2.0-3.0 0.6-0.7 Orsakar Matförgiftning
Salmonella hirschefeldii Bakterie 1.0-2.5 0.3-0.5 Orsakar enterisk feber
Salmonella typhimurium Bakterie 1.0-1.5 0.5 Orsakar Matförgiftning
Salmonella typhosa Bakterie 2.0-3.0 0.6-0.7 Orsakar tyfoidfeber
Sarcina maxima Bakterie 4.0-4.5 isoleras från maltbryggning
Scopulariopsis spp. Svamp 6 Miljö Onychomykos
Serratia marcescens Bakterie 0.5-1.0 0.5 Testorganism för behållare av  0.45 µm membran
Serratia marcescens Bakterie 1.3 Miljö Infektioner
Shigella dysenteriae Bakterie 1.0-3.0 0.4-0.6 Dysentery
Sporothrix schenckii Svamp 6.5 Miljö Sporotrichosis
Stachybotrys spp. Svamp 5.7 Miljö Stachybotryotoxicosis
Staphylococcus Aureus Bakterie 0.8-1.0 Människor Orsakar varbildning,  infektioner
Streptoccous lactis Bakterie 0.5-1.0 Återfinns i mjölj
Streptococcus pneumoniae Bakterie 0.9 Människor Lung och öroninflammation
Streptococcus pyogenes Bakterie 0.6-1.0(0.9 I snitt Människor Orsakar varbildning,  infektioner, sharlakansfeber, faringit
Thermoactinomyces sacchari Actinomycetes 0.86 Jordbruk Bagassosis
Thermoactinomyces vulgaris Actinomycetes 1 Jordbruk Överkänslighet och lunginflammation
Thermomonspora viridis Actinomycetes 0.6 Jordbruk Överkänslighet och lunginflammation
Togavirus Virus 0.063 Människor Röda hund
Trichoderma spp. Svamp 4.1 Miljö Mycotoxikos, Volatil organisk blandning
Ulociadium spp. Svamp 15 Miljö Allergisk reaktion
Varicella-zoster Virus 0.3 Människor Vattkoppor
Wallemia sebi Svamp 3 Miljö Allergisk reaktion
Yersinia pestis Virus 0.75 Människor Lungpest

 

Vill du ha hjälp med något? 

Läs vår FAQ

FAQ Frågor och svar om joniserat vatten och våra vattenrenare

Vi välkomnar nya frågor vi kan svara på !

Scroll to Top

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!