16 fördelar med Joniserat Vatten

16 viktiga fördelar med joniserat vatten. Fakta om vattenrenare som skapar joniserat vatten mot traditionella vattenrenare som man bör beakta innan du köper ett vattenbehandlingssystem.

TIPS: Se videofilmerna om Joniserat vatten, Ett självklart hälsoval del 1 och 2 innan du läser vidare. På bilden ser du Robert B Young, stor förespråkare för joniserat vatten.​

1. Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare är en kraftfull antioxidant om inte den kraftigaste!! Antioxidanter är väldigt viktigt hos den moderna människan. Skador från sk. fria radikaler orsakar sjukdomar och föråldring i oss. Antioxidanter skapar skydd mot sjukdomar, föråldring och
Drick joniserat vattencancerväxt genom att neutralisera dessa fria radikaler. Eftersom joniserat vatten är en flytande antioxidant, är den mycket lättupptaglig av kroppen. Senaste fosrkningsrörne visar att den aktiva delen hos joniserat vatten är H2, dvs Bipolärt Väte, som är den minsta antioxidanten som är känd och som kan gå i princip var som helst i kroppen. Det finns många studier nu som visar att H2 är grunden för många positiva hälsoförändringar. Joniserat vatten från Livsvattens vattenrenare kan hjälpa att ta bort skadliga syror och toxiner som byggts upp i dina celler och hjälper din kropp att bekämpa åldrandeprocessen.

Tänk er att ha förmågan att ta vanligt vatten och förvandla det till en antioxidant, som hämmar t.ex åldrandeprocessen. Detta sker faktiskt då det joniserade vattnet från våra vattenrenare/jonisator motverkar positiva joner eller  sk.  positiv ORP ( Oxidations Reduktions Potential) värde som fås från luft, vatten- och matintag. Joniserat vatten förnyar oss i grunden på cellulär nivå. Inget annat vattensystem kan erbjuda dig ett vatten av detta slag.
Jämfört med andra antioxidanter är joniserat vatten kraftfullt:
Färskpressad vetejuice har ett ORP tal på ca -70 mV. Färskpressad apelsin har ca -250 mV. Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare har mätts till – 818 mV!! Vidare går det åt mer energi i kroppen att hantera juicen medans vattnet kräver minimal hantering av kroppen.  Även om man bara kan dricka några glas fårsk apelsinjuice om dagen kan man dricka flera liter joniserat vatten under en dag.
En  intressant jämförelse mellan antioxidanter kan göras av molekylvikten. I kemis värld mäts vikt i Daltons och inte i gram eller kilo. Molekylvikt mäts främst av vikten av en enda molekyl och är avgörande för en substans förmåga att passera genom blod-hjärnbarriären. Denna barriär är mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som minskar tillgängligheten för vissa substanser från att komma åt hjärnvävnaden. Blod- hjärnbarriären förhindrar bland annat blodceller från att tränga in i hjärnan ( t.ex. vita blodkroppar), mikroorganismer och läkemedel. I själva verket visar det sig att endast molekyler som har en molekylvikt mindre än 500 dalton sätt kan ta sig igenom blod-hjärnbarriären.

Den molekylvikt på antioxidanter via mat eller dryck varierar men brukar vara mycket hög. Till exempel de molekylära väga på ett av de mest välkända antioxidanter som finns, E-vitamin, är cirka 473. Omvänt har vatten en molekylvikt på cirka 18. Detta illustrerar att detta vatten med sin antioxidanta potentialen har mycket högre förmåga att att tränga igenom och neutralisera fria radikaler i detta område är mycket mer genomgripande än E-vitamin. Det tyder också på att upptagningsförmågan och effektiviteten skulle vara mycket bättre.

Jakten på antioxidanter är stor nuförtiden och vi har fått information som visar att det råder missförstånd om hur antioxidanter mäts i den sk. ORAC skalan och hur dom fungerar i kroppen. Läs om detta i en ny artikel här.

2. Joniserat vatten tillför kroppen indirekt med mer syre

Den andra antioxidanta kvaliteten i joniserat vattnet är hydroxyljoner. Detta är syremolekyler med en extra elektron knuten till sig som är lika med alla antioxidanter som finns i vitaminerna A, C och E. Det som sker med vatten som joniseras är följande:

H2O → H+ + OH

Vatten separeras i kammaren, joniseras via elektrodplattor och fördelas till två separata vattenströmmar  → Vatten med positivt laddade vätejoner + Vatten med negativt laddade Hydroxidjoner.

Balansen mellan Vätejoner och hydroxidjoner kallas för pHskalan som uppdelas i surt och basiskt. Ph innebär då följande:

Överflöd av vätejoner (H+) = Surt
Överflöd av hydroxidjoner (OH-) = Basiskt
Lika antal med H+ och OH- = Neutralt

Ursprungsvattnet har givetvis ett pH och ett givet ORP värde innan joniseringen. Det som händer är att man får en förskjutning av skalan bara i pH och ORP vid jonisering av vatten.

Hydroxyljonerna rensar mot fria radikaler, som är instabila syremolekyler som skadar oss. När antioxidanter och fria radikaler har neutraliserat varandra, och pHbalansen återställs med detta vatten blir resultatet att kroppen förses med massor av syre. Detta sker då det finns mer syre i en basisk miljö till skillnad mot en sur miljö.

Syre är ett av dom mest förbrukade näringsämnena i kroppen på grund av vår kost och syrebristen i jordens miljö idag. Syret förstör cancerceller liksom bakterier och virus som invaderar kroppen. Cancerceller är en form av celler med syrebrist, vilket Otto Warburg visade redan 1931 och fick Nobelpriset för. Syret transporterar bort surt avfall från bl.a vävnader i kroppen. Syre är livsviktigt för människors hälsa, kanske vårt viktigaste näringsämne. Därför hjälper detta vatten till att avgifta din kropp och celler på ett enkelt och säkert sätt.

3. Joniserat vatten har unika egenskaper som förebygger hälsa.

Alla unika egenskaper du kommer läsa om joniserat vatten förebygger, hjälper, balanserar och skyddar kroppen på ett helt annat sätt än vad vanligt vatten eller flasvatten. Dessa egenskaper kan hjälpa din kropp att läka snabbare och förbli frisk. I själva verket är joniserat vatten ett stöd för kroppen i sin elektriska och termiska ledningsförmåga. Detta innebär att det kan vara lättare för kroppen och hjärnan att kommunicera och reparera kroppen naturligt. Att dricka ett glas starkt joniserad vatten som första saken på morgonen hjälper dig dessutom att på ett naturligt sätt vakna upp piggare.
4. Joniserat vatten hjälper att skapa Basisk Balans i kroppen!

Den mänskliga kroppens pH tenderar att bli surt på grund av vår kosthållning bestående av mat som är lagad, pastöriserad eller via beredda livsmedel. Läsk och kaffe är starkt försurande men dessutom uttorkande, vilket skapar en sur miljö i kroppen, idealisk för sjukdomar att gro i. många människor är utorkade i cellerna bl.a beroende på att det går ca. dubbel mängd vätska man druckit för att forsla ut surhet, gifter mm i den läsk och kaffe man stoppar i sig. Detta sura och uttorkade tillstånd skapar en idealisk miljö i vår kropp för sjukdomar att utvecklas. Ett bevis på hur kroppen hanterar surt avfall är när ackumulerat surt avfall flyter i blodströmmen som urinsyrekristaller. Dessa kristaller är mycket stora i storlek och fastnar i vävnader och orsakar gikt hos människor. Eftersom det högt alkaliska joniserade vattnet löser ackumulerat surt avfall återgår kroppen till en normal balans med basiska reservdepåer och gikten avtar. Att hålla sig basisk är första steget i försvaret i kampen mot många ohälsotillstånd. Läs här om du vill få grundläggande kunskaper vad som händer i kroppen vid försurning.

5. Joniserat vatten är rent och tillför mineraler på ett naturligt sätt till din kropp

Livsvattens Biostonefilter avlägsnar, gifter, föroreningar och upp till 99,9 % av alla bakterier och virus från ditt kranvatten för att ge dig ettsäkert och hälsosamt vatten. Att det sedan tillför kalcium och magnesium via filtret är en stor bonus som säkerställer att du får rätt mineraltillförsel i din kropp.

6. Joniserat vatten är mycket gott att dricka!

På grund av sin renhet och mineralbalans smakar Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare godare än många andra vatten, inklusive dyrt buteljerat vatten.

7. Joniserat vatten är upp till sex gånger mer fuktande än konventionellt vatten

Vatten är en av de viktigaste beståndsdelarna i kroppen, vilket består av ca 70% vatten. Joniserat vatten skiljer sig mycket från vanligt vatten. Det beror på att storleken och formen på vattenmolekylkedjan är mindre i storlek och förändringen i formen till hexagonal form, som gör att vattenkedjan kan passera till våra vävnader lättare. En av dom främsta orsakerna till sjukdom är kronisk cellulär uttorkning, ett tillstånd som gör att kroppens celler befinner sig i ett kontinuerligt tillstånd av svaghet och försvar. Genom att dricka Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare hjälper man medvetet att motverka detta tillstånd.

8. Joniserat vatten är utrensande och en överlägsen återfuktare

Detta beror på den mindre storleken och formen av det joniserade vattnets molekylgruppskedja. Detta vatten kan passera genom kroppens vävnader mycket lättare och driva ut gifter och surt avfall mycket effektivt. Livsvattens vattenjonisatorer från Jupiter Science har flera olika i styrkor av basiskhet så att människor kan avgifta sig själva enkelt genom att börja dricka det milda joniserade vattnet och långsamt öka till starkare vatten allt eftersom dom vänjer sig till det.

Tungmetaller och gifter har svårt att frigöras i kroppen om man är försurad då kroppen inte kan hantera dom medans om man är basisk frigörs tungmetallerna av kroppen automatiskt och går ut via njurarna. Detta har visats ske om man använder joniserat Livsvatten med  en FIR Bastu (Far Infrared Radiation). Då svettas man ut föroreningar och tungmetaller snabbare.

9. Mineraler som är joniserade är mer biotillgängliga

Joniserat vatten kommer att hjälpa din kropp att absorbera upp till 30 % mer näringsämnen än kranvatten och flaskvatten. Detta innebär att kroppen absorberar mineralerna mer effektivt och utnyttja dom där de behövs i hela kroppen. Ju mindre vattenmolekylkedja vattnet har bidrar denna till att stödjer den enzymatiska nedbrytningen av mat och gör det lättare för kroppen att smälta mat och absorbera näringsämnena i maten. Den joniserar mineralämnena i din mat vilket bidrar till att göra dem biotillgängliga. Undersökningar av kycklingar visar att de som drack joniserat vatten vägde mer än kycklingar som drack vanligt vatten.
Se bilden till höger, där samma te har lagts i båda glasen. Den vänstra har joniserat vatten i sig, den andra vanligt kranvatten. Detta visar att joniserat vatten drar ur näringen och dom aktiva substanserna ur théet pga sitt höga pH.

10. Joniserat vatten förbättrar smaken i mat och dryck

Joniserat vatten har en annan kemi än vanligt vatten och hjälper på så sätt till att framhäva maten du äter dess smak och höjer smaken på mat, kaffe, te och juice då basiskhet har en upplösande förmåga och den då naturligt löser upp surheten i dem.

11. Livsvattens joniserade sura vatten är bra för huden (inklusive hårbotten).

Tester visar att människor med hudproblem har fått mycket hjälp av joniserat vatten. Detta vatten har använts på sjukhus i 25 år i Japan och Korea och hjälper mot många hudproblem. Se videos. Genom att använda surt joniserat vatten från Livsvatten regelbundet skapas en möjlighet till läkning av huden pga. En sammandragande effekt som det sura vattnet har som stramar åt huden och ta bort rynkor, utanatt det används kemikalier eller att kemisk avfall går in och andra hudskador. Det förbättrar hår och hud problem av alla slag, inklusive fotsvampar, skärsår men även allvarliga sår. Det tar bort kliandet från myggbett och hjälper att få ut t.ex. gaddar från insektbett. Tvivlar du fortfarande kan du gå in och läsa vad våra användare berättar!

12. Livsvattens vattenrenare kommer från den bästa tillverkaren

Livsvattens joniseringsmaskiner kommer från Jupiter Science, det företag som tillverkar mest joniseringsmaskiner i världen. Med sin 25 åriga erfarenhet, sin överlägsna teknologi med över 20 patent ger vi dig ett tryggt val där den beräknade livslängden för enheten är 20 år eller mer. Vi har redan gjort misstaget att köpa maskiner från kina. Dom höll inte vad dom lovade.

13. Modern forskning har bevisat att joniserat vatten är hälsobringande

Många vetenskapliga studier har visat att joniserat vatten har en hälsobringande förmåga. Om du inte har läst i våra vetenskapliga studier om joniserat vatten kan du göra det nu. Många av rapporterna fastslår att joniserat vatten har stora hälsofördelar, både det joniserade sura vattnet och det joniserade basiska vattnet.

14. Joniserat vatten är steriliserande

Vid sin starkaste nivå (pH 2,6-3) dödar joniserat surt vatten 99 % av de flesta bakterier vid kontakt (undersökningar söm gjorts nyligen av bl.a. Sanyo bekräftar detta fenomen här. Det måste kännas tryggt att veta att bakterierna dör utan att några kemikalier används!

15. Joniserat vatten är billigt

Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare kostare en bråkdel mot vad buteljerat vatten eller källvatten kostar att köpa. Räkna på att detta är en hälsoinvestering för hela familjen/kontoret i över 20 år så inser du att det är det är det bästa billigaste alternativet Vi har räknat ut att ett glas fyllt av miljontals antioxidanter kostar ca 5 öre/st. Se beräkningen här.

16. Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare är mycket miljövänligt

Joniserat vatten skonar din hälsa men det skonar också miljön då du använder dig av kranvatten som ursprungsvatten för joniseringen. Visste du att antalet vattenflaskor som såldes i USA år 2002 uppgick till otroliga 15 miljarder st! Och att endast 12 % av dessa returnerades. Resten ligger och skräpar i naturen eller på en soptipp. För att förså allvaret i allt detta citerar vi huvudforskaren på CRI (Container Recycling Institute) Jenny Gitlitz: “

“Hade dom 1,45 miljarder kg av PET-flaskor som gick till spillo under 2002 ha återanvänts, säger hon,” hade uppskattningsvis 6,2 miljoner fat råolja kunnat sparats och över en miljon ton i utsläpp av växthusgaser skulle kunna ha undvikits. “


17. Joniserat vatten är lättpåverkat om man gör positiva saker med det.

Våra tester har visat att man enkelt kan virvla joniserat vatten utan vattenvirvlare och få samma egenskaper som en vattenvirvlare har. Häll bara vattnet i en kanna och snurra medurs 6-8 varv och vattnet blir strukturerat enl. Viktor Shauberger. Detta går inte med vanligt vatten eller vatten från en vattnrenare.

18. Joniserat vatten från livsvatten blir joniserat direkt utan fördröjning

Många vattenlösningar som joniserar vatten tar oftast tid och skapar inte joniserat vatten direkt utan kräver en viss väntan. Dessutom så får man joniserat vatten men oftast inte med dom nivåer av negativa joner som joniserat vatten från livsvattens vattenrenare.

Vill du ha hjälp med något? 

Läs vår FAQ

FAQ Frågor och svar om joniserat vatten och våra vattenrenare

Vi välkomnar nya frågor vi kan svara på !

Scroll to Top

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!