Vattenrenare

Vattenrenare med Jonisering
Vi förändrar hur du ser på vatten!

 

Livsvattens smarta vattenrenare som joniserar ger dig rent vatten men många andra hälsofördelar som många inte vet om när det gäller vatten. Vi var bland dom första i Sverige att sälja vattenrenare som dels renar ditt vatten och skapar H2 vatten. 

Korea och Japaner har länge lett utvecklingen av vattenjonisatorer och vattenrenare. Redan 1986 fick vattenrenare som skapar H2 vatten statligt erkännande från Koreanska hälsoministeriet som  medicinska instrument. Våra H2 vattenrenare ger dig ett överlägset vatten med källvattenkvalitéer som kan ha avgörande hälsofördelar.

Det är viktigt att inse denna utmärkelsens betydelse när man sedan sätter sig in i   de senaste forskningsrönen angående joniserat H2 vatten som har över 700 kliniska studier bakom sig nu och som har visat att över 150 olika sjukdomssymtom kan lindras eller botas med joniserat vatten!

Många tror dom har bra vatten bara för att det är renat och smakar bra.  Vi är övertygade att denna standard inte räcker fullt ut i vår överbelastade och stressade värld och att nu kan vi erbjuda en helt annan nivå av vatten. Vatten krävs av alla system i alla processer i kroppen och det finns helt enkelt inget substitut när det gäller bästa vattenkvalitet och din hälsa.

Vad händer med en vattenjonisator mot ett vanligt vattenfilter?

4 viktiga saker sker med en vattenrenare som joniserar

  1. Du får superb vattenrening via våra filter. Vårt Ultrawater filter tar effektivt bort läkemedelsrester, hormoner, bekämpningmedel, tungmetaller, klor,  flourid och mycket annat till 99,9 % rent vatten om det finns i normala mängder i ditt vatten. Vi har även filter för parasiter, virus.

2. Vatten kan ha mycket större hälsofördelar om det får vissa viktiga egenskaper. Våra vattenrenare skapar ett basiskt vatten med H2 via jonisering. H2 är den nya vetenskapliga upptäckten där bipolärt väte H2, visas vare en helande del i många processer i kroppen. Dess förmåga att tränga in i princip överallt gör att vatten med höga halter av H2 har enomt läkande egenskaper. Idag finns det över 700 studier som visar vad basiskt vatten med H2 har för effekt i kroppen. Basiskt hjälper att balansera åkommor som uppkommer pga surt avfall i kroppen börjar bli mer och mer uppmärksammat. Ingegerd Rosborg har länge studerat hur dricksvattnet påverkar hälsan. En av hennes studier bygger på intervjuer med 50 kvinnor vars dricksvatten är surt, hon kallar dem surkärringarna, och 50 kvinnor som druckit basiskt vatten, dvs bas-tanterna. SVT Rapport visade rapporten på TV men filmen om basiskt vatten har tagits bort men vi har kvar artikeln: SVT Rapport: Basiskt vatten är bättre

3. Strukturerat vatten = lättupptagligt vatten. Detta är en mycket viktig egenskap som börjat uppmärksammas på sistone. Joniserat vatten har 6 ggr mer lättupptaglighet då det blir strukturerat pga av sin hexagonala struktur! Vattnets viktiga förmåga att transportera in näring till cellerna och frigöra toxiner är en av dess viktigaste ut ur cellen ökas pga av detta avsevärd. Detta leder till hög utrensande förmåga att frigöra slaggprodukter från cellerna. Se mer på video om joniserat vatten på denna sidan.

4. Vatten har olika egenskaper vid olika pH
pH betyder enkelt utryckt att olika mineraler finns i ditt vatten. om man tar bort allt innehåll i vatten får man pH 7 = steriliserat vatten. Så det är bl.a dom lättupptagliga mineralerna som vi vill komma åt i vatten då dom fördelas enklare i kroppen. Idag är vi oftast försurade i kroppen.  En vattenrenare som vår Livsvatten Vesta H2 kan tillverka pH av ett spann mellan pH 2,1 till 12 !  Idag finns utförliga studier på att pH 2,6 är direkt steriliserande och det har visats att det kan användas för att t.ex tvätta bort influensavirus. Bilden visar vad du kan göra med vatten vid olika pH. Så du kommer kunna använda din vattenrenare på ett helt annat sätt an vad det kanske var tänkt från början!
Du kan nu ta ditt Supergreens pulver och lägga i pH 11,5 för att få ut alla egenskaper som pulvret hade innan det torkades genom att låta det få dra i 5 minuter. Sedan kan du dricka det eller blanda i en hälsococtail som om den vore färskpressad. Effekterna låter inte väntas på sig!

Synergieffekten av alla dessa fördelar är att man får ett vatten som är helt unikt med enorm variationsmöjlighet vilket har stor genomslagskraft i kroppen.

Dessa viktiga faktorer sammanfattar vad alla vattenrenare, vattenvirvlare, joniseringsprocesser, filterrenare, sammantaget gör idag och går inte att uppnå med en vanlig vattenrenare.

– Våra vattenrenare kräver inga krångliga eller dyrbara installationer  förutom Livsvatten Delphi H2 som kräver lite installation. Normalt tar det i snitt 20 minuter att dricka rent, basiskt vatten från din Vesta H2 vattenrenare!

– Våra vattenrenare har flera viktiga Certifieringar – UL, CE, ISO 14001. Livsvattens vattenrenare levereras med pH testutrustning (reagensvätska med provrör) för att kontrollera vad som händer med ditt vattnet vid användandet av din vattenrenare.

– Vi använder endast äkta Platina och Titan på sina joniseringsplattor. Modeller som kommer från Kina eller Taiwan använder oftast Platinoiridium. De använder inte platinpläterad titan eftersom den är 7 gånger dyrare än iridium. Notera att de Japanska och Koreanska myndigheterna inte tillåter företag att sälja iridium för dricksvatten då detta är skadligt för hälsan.

– Lång livslängd! Vatteninstitutet i Japan uppskattar livslängden på våra vatttenrenare / jonisatorer till minst 20 år.

– Vi har bästa filterfamilj till din vattenrenare jämfört med andra märken av vattenjonisatorer. Med vårt senaste filter Ultrawater sätter vi en helt ny standard där vi renar bl.a läkemedelsrester, hormoner, bekämpningmedel, tungmetaller, klor,  flourid och mycket annat till 99,9 % rent vatten. Se filterrapporten UltraWaterTestresultat från statliga kontrollerat lab och bli imponerad!  Annars väljer du från 99,9% bakterie och virusfritt om du har det behovet. I vår nya Diskbänskmodell ingår det ett Ultrawater och virusfilter så du behöver inte oroa dig för att du kan ha något dåligt i  ditt vatten längre.

Ditt vatten är den viktigaste ingrediensen som du dagligen förbrukar och våra vattenrenare skall ses som en långsiktig hälsoinvestering för dig, din familj och dina husdjur.

Läs mer om alla fördelar med en vattenrenare för joniserat vatten.

Förändrar sättet du ser på vatten!

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield