Frågor och svar

Frågor och Svar

Vi kommer att tillföra frågor allt eftersom intressanta ärenden dyker upp.

1. Vad är joniserat vatten?

Jonisering är en process där man tillför eller tar bort en elekton. Joniserat vatten är i korthet vanligt vatten som utsatts för elektrisk laddning genom elektrolysbehandling. Vatten i sig kan inte joniseras men det som sker i en vattenjonisator är att innehållet joniseras ( mineralerna, spårämnen mm).
Vid användningen av en jonisatorn får kranvatten rinna in i positivt och negativt laddade elektroder. Detta joniserar mineralerna ( läs ämnena) i vattnet som bildar positiva och negativa joner. Så man joniserar alltså inte själva vattnet men resultatet kallas joniserat vatten. Joniseringen sker elektroniskt i en kammare via 100% titanpläterade platina plattor i våra vattenrenare. Inget försvinner i processen, därför är det viktigt att filtren tar bor t det som inte skall vara med i joniseringen, ämnena separeras bara i två olika strömmar, surt och basiskt
och man dricker basiskt vatten och använder surt vatten för t.ex yttre ändamål. Man ställer in joniseringsgraden via val i maskinen och får olika egenskaper av pH från vattnet som kommer ut ur vattenrenaren.
Det är viktigt att veta att man kan inte jonisera destillerat vatten.

2. Hur uppstår antioxidanterna i en vattenjonisator egentligen?
Se denna engelska text för att få djuapre insikt i processen.
Antioxidanterna som uppkommer är hydroxyljoner som skapas i processen. Processen ser ut enligt följande:

Vatten med innehållet A- och B → A med Neutralt laddade vätejoner + B med negativt laddade Hydroxidjoner

där A- är ett ämne i ursprungssvattnet som har negativ laddning
B ett ämne  i ursprungsvattet med neutral laddning
A Där A är oxiderad ( har tappat en elektron)
Be- B i reducerad form ( har fått en elektron)

Så i princip så blir joniseringen olika beroende på vad man har för mineraler att jonisera med ens vatten som ursprungspunkt.
Därför är det svårt att fastställa exaka värden för alla som handlar en jonisator då variationerna kan vara
stora i mineralmängd.
Vi har dock kalkpatroner där lättupplösligt kalk och magnesium frigörs som gör att joniseringen sker lättare som man kan tillföra dessa mineraler om man inte har dom i sitt vatten. De tillsätts i en speceill kammare ovan på jonisatorn

Vidare innehåller våra filter turmalin i sig som bl.a  minskar ytspänningen i vattnet vilket gör det lättare att jonisera.
Vatten som har joniserats kommer ut i 2 strömmar och blir basiskt eller surt vatten. Det basiska vattnet dricker man och det blir en antioxidant då det är fullt av hydroxyljoner (OH-)  och har många hälsofördelar. Surt vatten är mer oxiderande  (dvs. fullt av vätejoner) och det används utanpå kroppen på t.ex huden, vid tandsköljning och för att sterilisera. Den har även andra fördelar som t.ex. hjälp vid blomväxt och olika grödor.

3. Vad säger hälsoexperter om basiskt vatten?

I Japan och Korea har detta vattnet använts i 30 år på sjuhus och olika hälsokliniker. Där är dom bästa vattenjonisatorerna klassade som medicinska instrument. Här i väst är kunskapen om vattnet inte så utbredd, men det finns experter som skriver om vattnet och talar dessutom mycket väl om det. Du kan läsa mer här. Vi vill understryka att vi inte rekommenderar ett RO ( Omvänd Osmos ) system om det inte har remineralisering efter borttagningen av allt som finns i vattnet.  Detta då vattnet blir dött och lakar kroppen på mineraler. Dessutom är pH halten bara 5- 5,5  vilket försurar kroppen mer. På samma sätt är det med destillreat vatten som har ph 7. Ett dött, tomt vatten som inte ger mineraler utan tar mineraler från kroppen. Anhängarna till destillerat vatten säger att detta inte är fallet, men tänk efter själv: Om du dricker ett vatten UTAN mineraler och sedan släpper ut urin eller svett MED mineraler, vad betyder det i längden? Jo, att du tappar mineralinnehåll från kroppen. Detta är mycket viktigt att veta när man skall hantera sitt vatten och och därmed hantera sin hälsa.

4. Kommer min maskin att passa på min kökskran?

Alla Livsvattens jonisatorer levereras med ett adapterkit som passar de flesta traditionella kranar. På Livsvatten Delphi får du en egen kran som sätts på valfri sida bredvid din ordinarie kran. Dock kan vissa designade kranar ha en annan koppling och då kontaktar man oss eller en rörfirma för bästa råd. Man får dessutom med reagensvätska för att kunna mäta sitt egna vatten så vattenrenaren verkligen ger alkaliskt vatten. Maskinen är mycket lätt att installera och installationsvideo till alla maskiner finns på hemsidan att se på. Manualerna kan du också ladda ner om den blivit förlagd. Det är enklare att installera en Livsvattenmaskin än en dvd spelare!

5. Behöver jag någon speciell koppling för installationen?

Vi har levererat våra maskiner till tusentals hem än så länge och bara funnit en enda kran vi inte hittat en lösning till.
6. Hur får jag mitt vanliga kranvatten när den väl är inkopplad?

Den omkopplare som medföljer har en vridkran som ändrar vattenflödet från kranen till Livsvattens vattenrenare. När du vill diska låter du vattnet flöda som vanligt genom omkopplaren. Detta gäller ej Delphi.

7. Kan jag koppla vattenrenaren till mitt befintliga filter?

Ja. Koppla våran vattenrenare efter filtret bara. Om du har en virvel däremot kan den inte användas längre. Du kan däremot virvla vattnet enkelt 6-8 varv (i högervarv= medurs!) efter du joniserat det och få samma effekt.

8. Vad kan jag använda surt vatten till?

Det är utmärkt för alla typer av hudproblem. Vi använder det som ansiktstvätt på kvällen, vattnet är utmärkt för hårvård, akne, sår, sterilisering av bänkskivor med mera.
Vi samlar in surt vatten i diskhon och sköljer sedan mögelostar, mat mm där vi doppa dem i det sura vattnet för sterilisering innan man lägger dom i kylen igen. Man kan lägga vattnet med krukväxter, eftersom det påminner mycket om regnvatten. Men man bör testa försiktig då vissa krukväxter faktiskt vill ha basiskt vatten..

9. Varför kan man inte bara dricka vanligt vatten?

Vårat joniserade vatten är ett lätt vatten. Den har en mindre molekylär molekylgruppskedja och man kan dricka det hela dagen.Du kan bara dricka vattnet och du kommer att skörda några av fördelarna vi talar om, men den kan fortfarande inte tränga igenom dina celler föredrar joniserat vatten,
och därför joniserade vattnet med sin belöning av negativa syre joner kan bli du av surt avfall i cellerna. Det kan gå där vanliga vatten kan inte, och det har förmågan att neutraliserar fria radikaler, som orsakar sjukdom och åldrande.

10. Hur vet jag om jag är försurad?

De flesta västerlänningar är det. Livstempot, stress, bekämpningsmedel i våra livsmedel, koncentrationen av syra i exempelvis vår kost innebär att 99% av alla människor är överbelastade. Det är intressant att se att maten innehåller surhetsregulerande medel. Har du tänkt på varför? Du kan använda ett urintest eller salivtest för att ge dig en uppfattning om din surhet. Då testar manpå morgonen och pH skall vara 6,8 -7,2 för att vara neutral. På apoteket hittar du pHremsor för dessa tester. Detta är inte helt säkert, eftersom din kropp alltid försöker att balansera din sura och
alkaliska nivå och det kan mycket väl vara så att du blivit av med surt avfall vid tiden du utför testet.

Det lönar sig att titta på din kost. Tittar du på din urin och den är gulaktig indikerar det uttorkning eller försurning. Det finns många webbplatser som ger dig en lista över sur och alkalisk som producerar livsmedel.

11. Varför tar filtret upp vissa mineraler men inte andra?

Filtret har ett silveraktiverat antibakteriellt kol från bränt kokosträ. Det filtrerar upp till 0,01 mikron, vilket filtrerar bort även virus och bakterier till 99.9%. Men det kan inte filtrera bort mineraler som finns i lösningen.Men man kan tillföra kalcium i mineralporten på vattenrenaren som är speciellt utvecklad för detta ändamål. Den stora skadan som sker i kroppen är urlakningen av kalk från våra ben för att balansera vår försurning (70%). När din vattenrenare  gör sitt jobb stöttar den kroppens uppgift att upprätthålla basisk balans, vilket innebär att mycket minde kalk kommer att lakas ur från benen.

12. Vad gäller för områden med hårt vatten?

Om vattnet är för hårt (över 15 Tyska grader) skall ett förfilter (avhärdare) användas för att säkerställa vattenrenarens livslängd. Våra garantier gäller inte om man använder för hårt vatten då maskiernas livslängd kan påverkas negativt. Vi testar en nyhet som man kopplar på inloppet till huset/lägenheten som fungerar på kvantnivå och är skall vara mycket effektiv att ta bort många saker, bl.a kalkavlagringar, hårdhet, virus mm. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Fungerar denna produkt kommer den att revolutionera markanden för vattenfilter!!!

13. Hur byter jag filter?

Öppna baksidan, ta ut filtret, tryck ner lite, och dra ut. Kör systemet under några minuter för att rensa bort eventuellt lös kol. Allting tar ca 1-2 minuter och vem som helst klarar av det.

14. Hur ofta bör jag byta filter?

Tre kriterier gäller:

1. Efter ca. 4000-4500 liter för Biostone Standardfilter och Biostone ACF och ca. 3800-4300 liter för Biostone Ultrafilter vid regelbunden och kraftig användning. Med det menar vi om man använder ca 10-20 liter/ dag.
2. Efter ca 8-12 månaders förbrukning även om man inte nått till ovanstående gräns. Detta beror på att vattenfiltren blir förstoppade och viss bakteriehärd kan skapas i filtret. Dessutom så får vattenfiltret sämre värden i bl.a. negativa joner och ph när det använts ett tag på grund av just förstoppning av mineraler/
Variation förekommer beroende på vilket vatten som passerar filtret vilket påverkar livslängden.

3. Man skall även byta filter om filtret varit oanvänt i över 10 dagar då bakteriehärdar kan skapas i vattenfiltret. Man kan “skona” filtret vid resa genom att lägga det i en plastpåse i kylskåpet under perioden man varit borta. Filtret håller då i upp till en månad.


15. Vilka skadliga organismer/kemikalier avlägsnas från vattnet genom Livsvattenjonisatorn?

Klor & Trihalometaner, Cryptosporidium, parasiter (cystor), influensavirus E-coli, suspenderat material, organiska föreningar, bakterier och radioaktiva partiklar som t.ex radon tas bäst bort med våra vattenfilte. Många föroreningar binds till den sura strömmen av vatten vilket man inte skall negligera.
Se utförlig lista under sektionen VAttenfilter/Biostonefilter.

16. Vilket underhåll kräver vattenjonisatorn?

Ingen. Livsvattens vattenjonisatorer har ett självrengörande system som rengör sig själv fullt ut och dessutom automatiskt. Se under produkter hur reningen görs. Rengöring sker samtidigt som jonisatorn joniserar vattnet (Athena, Delphi) medans i  Melody och Vesta rengörs den direkt efter användandet. Det nya tillskottet, Venus, rengör sig efter 20 liters användande. Om man i extrema fall får kalkavlagringar kan man rengöra elekrolysplattorna på ett enkelt sätt med ättika.
Det man bör göra är att välja surt vatten en gång i veckan och dricka från den grå slangen ( den slangen som går i diskhon), för då rensas även kalkavlagringar ut ur rören inne i maskinen av sig självt.

17. Är det krångligt att installera vattenrenaren?

Det är mycket enkelt att installera en vattenjoniserare från Livsvatten. Du behöver inga extra utgifter för en installation utan klarar av att installera själv. En installation under diskhon för t.ex Delphi kräver däremot lite mer men är inte svår att göra för den något händige. Se här för Jupiter Delphi installation. Ett filterbyte är mycket enkelt och tar maximalt en minut att göra.

18. Måste jag köpa en vattenrenare från Livsvatten?

Det finns många olika vattenrenare på marknaden idag. En vattenrenare skall ses som en långsiktig investering i alla användares hälsa och har en hög prioritet idagens ohälsosamhälle. Vill man bara rena sitt vatten eller vill man ha en sammanfattande lösning om vatten?När man summerar alla hälsoaspekter kring vatten kan vi lugnt säga att vi anser våra vattenrenare vara det bästa och mest prisvärda som finns på marknaden idag. Vi har erfarenhet av vattenrenare / vattenjonisatorer vi tagit hem från Kina och kort sagt var det en mycket tråkig historia. Hälften av maskinerna vi tog hem krånglade eller gick sönder på ett eller annat sätt. Då satte vi gräsen högt och efter noggrann sortering valde vi enkelt ut Jupiter Science. Men det viktigaste är inte att man köper en maskin från oss, det viktigaste är att man sätter sig in i hur pH fungerar i kroppen och vad som är viktigt för att återfå hälsa eller att förebygga sjukdom. Det sätter vi allra högst. Nu har Jupiter tagit fram en mycket prisvärd modell som heter Venus som vi tror kommer att öka antalet användare dramatiskt. Med en mineralport, ställbart flöde som på Melody och Athena och riktigt bra pH och ORP värden är den ett fynd.

18. Jag funderar på en vattenvirvlare som skall vara bra, vad tycker ni om det?

Våra tester visar att man får samma effekt med Livsvattens vattenrenare om man snurra vattnet 6-8 i högervarv efter man har joniserat vattnet. Låt vatnet ligga in en kanna bara och snurra det i högervarv. Livsvattens joniserade vatten är påverkbart i förbättrande syfte och kan enkelt struktureras optimalt på detta sätt.

19. Vilket pH kan jag förvänta mig från min vattenjonisator?
Det varierar beroende på vad man har för TDS, eller mineralinnehåll, men från 4 i pH på surt vatten till pH 10,5 är normalt för venus basiska delen som kommer ut ur
kranarna.. För dom kraftfullare maskinerna, däribland Livsvatten Vesta  fås 2,6-3 i sura vattnet och upp till -11,0-11,5 i basiskt.
Ph värdet kan dessutom styras av vattenflödet också vilket skapar kraftfullare jonisering.

Att Livsvattens joniserade vatten är den renaste substansen som skapar högt pH och är en antioxidant mm. ser vi som ett stort plus. Att vi sedan har skapat ett system där du får din maskin gratis ser vi som en fantastisk möjlighet att dela med sig av något bra till nära och kära.

Så lär dig om pH och hur viktigt det är att balansera försurat avfall i kroppen. Se även våra video som bl.a. visar hur försurat blod har försämrad handlingskraft i kroppen. Vi håller vattenklasser och vattenpresentationer där du lär dig om vatten, får se skillnaden på ph i olika vatten, får smaka på hur alkaliskt vatten drar ut näringen ur t.ex grönsaker och bedömma vad som är ett bra vatten.

Det är den största feltolkningen om vatten som vi har sett runt om på mässor och hos människor, – dom tror att dom vet vad bra vatten är!!  Efter en vattenklass ändrar man uppfattning helt !!

Vi välkomnar nya  frågor vi kan svara på !

Förändrar sättet du ser på vatten!

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield