Vattenfilter

Vattenfilter är grunden till vattenrening

Olika vattenfilter för olika lösningar av vattenproblem

 

Vattenfilter används i processen för att ta bort oönskade kemikalier, material och biologiska föroreningar från förorenat vatten. Målet är att producera vatten som kan användas för ett särskilt ändamål.

 

Vattenrening med vattenfilter utförs mest för livsmedel och dricksvatten men vattenfilter kan också användas för en rad andra ändamål, bland annat uppfylla kraven i medicinska, farmakologi, kemiska och industriella applikationer.

 

Våra vattenfilter är kolbaserade och är utmärkta för att ta bort lättflyktiga ämnen som flour, kol osv. För en fullständig lista ber vi er att gå till filken ,med på Biostone kolfilter där vi sammanfattar våra vattenfilters funktion för olika vattenproblem. Vattenrening används fysikaliska processer som vattenfiltrering och sedimentation, biologiska processer såsom långsam sandfiltrering, långsam sandfilter eller via aktivt slam aktivt slam , kemiska processer såsom flockning och klorering klorering och användningen av elektromagnetisk strålning som UV ljus. ultraviolett ljus .

Vattenfilter minskar koncentrationen av partiklar såsom inklusive svävande partiklar, parasiter, bakterier, alger, virus, svampar och en rad lösa partiklar från de ytor som vattnet kan ha tagit kontakt med efter att ha fallit ner som regn.

De normer för dricksvattnets vattenkvalitet fastställs vanligvis av regeringar eller internationella standarder. Dessa standarder kommer oftast som lägsta och högsta koncentrationer av föroreningar för användning som skall göras av vattnet för att anses vara tjänligt att dricka.

Det är inte möjligt att avgöra om vattnet är av god kvalitet genom visuell undersökning. Enkla förfaranden såsomkokning av vatten eller användning av ett aktivt kolfilter aktivt kol i hushållet är oftast inte tillräcklig för att behandla alla möjliga föroreningar som kan finnas i vatten från en okänd källa. Det finns endast ett system som hanterar alla föroreningar via vattenfilter och det kallas för omvänd osmos, eller RO system. Dom tar bort allting ur vattnet vid reningen och vid användande av dessa vattenfilter skall vara mycket noga med att tillsätta mienraler efter en vattenrening med omvänd osmos, RO. system. annars lakas kroppen på viktiga mineraler.

Vad som är mycket viktigt att veta är att man måste tillföra specifika mineraler efter vattenrening med RO system då systemet kommer att laka ur kroppen på mineraler och andra viktiga näringsämnen. Många människor glömmer av att vatten är bärare av mineraler och att dom är avgörande för många viktiga funktioner och för egenhälsan. Vad japaner och koreaner vetat i många år att basiskt vatten är bättre för hälsan då basiskt och surt i grunden återspeglar mineralbalansen i vatten. Livsvattens vattenfilter gör et utmärkt jobb mot oönskat innehåll som finns i ditt vatten. Du kan se en film om hur viktig basiskt vatten är för hälsan. Källvatten ansågs säkert förr men numera kan man göra en vattenanalys som ger klara besked då vattentäkternas värden kan ändras med åren. Kemisk analys däremot kan vara kostsam, men är det enda sättet att få de uppgifter som behövs för beslut om lämplig metod för rening. Ett vattenfilter som kan ge rent vatten en mycket bra och säker lösning.

Enligt en rapport som WHO publicerade 2007 saknar 1,1 miljarder människor tillgång till rent dricksvatten, 88% av diarresjukdomar som motsvarar ca 4 miljarder tillskrivs dåligt dricksvatten och bristande sanitet och hygien och 1,8 miljoner människor dör av diarrésjukdomar sjukdomar varje år. WHO uppskattar att 94% av dessa diarrésjukdomar fall går att förebygga genom ändringar i miljön, inklusive tillgång till rent vatten. Att använda ett vattenfilter hemma är ett enkelt sätt att veta att vattnet du dricker är filtrerat och renat och att du inte behöver oroa dig för eventuella slamprodukter som kan komma från naturen vid årsbyten eller en annalkande bakteriologisk tillväxt som har blivit ganska vanlig nuförtiden. Bakterier i vatten påträffas i Östersund, Lilla Edet och skapar onödiga problem för dom som drabbas.

Vi på Livsvatten arbetar mest för att människor skall ha en bra hälsa på ett smart sätt. Vattenrening och vattenfiltrering är naturlig för oss men hur många fokuserar på att få ett riktigt hälsosamt vatten? Ta t.ex källvatten, om det tillsätts med kolsyra förlorar vattnet inte sitt mineralinnehåll men kolsyran är en såpass stark syra att vattnet får ett ph på ca 4 vilket i sig är mindre önskvärt ur hälsosynpunkt. Många månniskor har dålig eller ingen insyn i detta faktum. Se vår videofilm om phbalans som visar varför ph är så viktigt för kroppen.

Livsvattens vattenfilter rena ditt vatten men sedan ger joniseringen dig ett hälsosamt vatten också. Vattenfilter är viktiga och i denna menyn hittar du våra Biostone vattenfilter och deras egenskaper.

Vill du ha hjälp med något? 

Läs vår FAQ

FAQ Frågor och svar om joniserat vatten och våra vattenrenare

Vi välkomnar nya frågor vi kan svara på !

Scroll to Top

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!