Bättre Tarm med joniserat vatten

 Denna film visar hur effektivt tarmen rensas med joniserat vatten.