Vad är mokylärt väte H2 och hur fungerar H2?

Vad är H2 ? Väte upptar den första positionen på det periodiska systemet. Det är också det lättaste, minsta och enklaste elementet som består av en elektron och en proton. Det uppskattas att 90% av vårt synliga universum består av väte och att väte finns i nästan alla molekyler i allt levande. Läkande H2 vattenVäte …

Vad är mokylärt väte H2 och hur fungerar H2? Läs mer »