Vilka är fördelarna med H2 vatten?

Fördelarna med molekylärt H2 vatten

Tänk om det fanns ett sätt att naturligt minska smärta och inflammation? Att öka energin, din kognitiva funktion, prestanda inom träning och att snabbt kunna återhämta sig efter ett pass? Att neutralisera skadliga fria radikaler och stötta din kropps enzym och antioxidantproduktion? Att även kunna skapa vätskebalansen i dina celler och i allmänhet stödja din allmänna hälsa och välbefinnande? 

Forskare har numera upptäckt att H2 vatten sk. molekylärt väte eller diatomiskt vätevatten – har alla dessa egenskaper och ännu mer. H2 har på grund av alla dessa egenskaper blivit ett huvudämne inom vetenskaplig forskning.

 De helande egenskaperna i helande vatten

 
Runt om i världen finns det välkända naturliga vattenkällor eller källor som har läkande eller helande egenskaper. Forskare har nyligen hittat H2 i prover som analyserats från vatten i Nordenau (Tyskland), Tlacote (Mexiko) och Hita Tenryosui, Japan1-3. Förekomsten av H2 i dessa vattenkällor (med flera) kan vara ett resultat av att vatten reagerar med jordalkalimetaller eller från molekylära vätgasgasproducerande bakterier och alger4. Oavsett hur så är den tillgängliga vetenskapen angående H2 och dess fördelar kunna förklara dess helande egenskaper.
Vad är molekylärt väte, H2? 
 
Väte är det lättaste och enklaste elementet som visas först på det periodiska elementet. Molekylärt väte är också den minsta molekylen som består av bara en elektron och en proton. På grund av dess lilla storlek kan den genomsyra även subcellulära strukturer som mitokondrierna vilket gör den extremt biotillgänglig. Det korsar till och med blod-hjärnbarriären*. Den är färglös, luktfri, icke-metallisk, giftfri och smaklös.
Forskningen kring H2, Molekylärt väte
Mändgen av forskning om hälsofördelarna med H2 har ökat snabbt under de senaste åren tack vare de studier som gjorts av forskare över hela världen. Över 1000 kvalitetsgranskade artiklar har publicerats om effekten av H2 på människor, djur och enskilda celler. Det visar att H2 reglerar över 200 biomolekyler och verkar ge fördelar i 170+ hälsotillstånd och sjukdomsmodeller, och påverkar praktiskt taget alla organ i människokroppen. H2 verkar på människans metabolism inom tre primära områden: 
Molekylärt väte är säkert och naturligt.
H2 är inte främmande för kroppen som ett farmaceutiskt läkemedel. Din kropp producerar små mängder H2-gas som diffunderar i blodomloppet. Forskning visar att det är mycket effektivare att leverera H2 i högre koncentrationer än din kropp kan producera. I själva verket användes dricksvatten infunderat med H2 i de flesta studier och är det mest effektiva sättet att leverera dess kraftfulla fördelar. H2-vetenskapen går snabbt bortom teori till praktiska tillämpningar. H2-jonisatorer och generatorer gör det möjligt för läkare och konsumenter att dra nytta av hälsofördelarna med H2.
 
“Effekterna har rapporterats i huvudsak alla organ som täcker 31 sjukdomskategorier som kan delas upp i 166 sjukdomsmodeller, mänskliga sjukdomar, behandlingsassocierade patologier och patofysiologiska tillstånd hos växter med en övervägande av oxidativa stressmedierade sjukdomar och inflammatoriska sjukdomar.”
~ Medical Gas Research 2015; 05:12
 
Fördelarna med molekylärt väte.
“Det är inte en överskattning att säga att H2 vattnets påverkan på terapeutisk och förebyggande medicin kan vara enorm i framtiden.”
~ Free Radical Research 2010
 
 Varför H2 är en superlativ antioxidant.
Kronisk oxidativ stress har identifierats som en av de viktigaste orsakerna till åldrande och moderna kroniska sjukdomar. Alla vet att det finns många antioxidanter tillgängliga. De har emellertid endast visat begränsad framgång i terapeutiska studier. H2 har några distinkta fördelar, vilket gör att forskare föreslår det som en NOVEL-antioxidant med överlägsna terapeutiska och förebyggande applikationer.
 
 Varje H2-molekyl neutraliserar två fria radikaler. Det separeras lätt i två lätt laddade atomer som neutraliserar de fria
radikalerna som skapas av daglig oxidativ stress. I processen skapar det vatten och därmed hydrerar cellerna.
bullet H2 är selektiv och riktar sig bara till ”dåliga” fria radikaler. Syreradikaler är extremt skadliga. Men din kropp producerar också “goda” fria radikaler, som tjänar användbara syften. Andra antioxidanter neutraliserar bara delvis radikaler, både de goda och de dåliga. Vad som är värre är att dessa antioxidanter kan bli fria radikaler själva när de har gjort sitt jobb. H2 följer selektivt endast de dåliga radikalerna och till skillnad från andra antioxidanter neutraliserar H2 dem helt.

Det bästa supplementet mot åldrande?

 H2 vatten mot åldrande

Vår moderna livsstil har ökat den oxidativa stressen på vår kropp kraftigt, vilket lett till oroväckande ökade frekvenser av kronisk sjukdom och dålig hälsa. Som kultur är vi ur balans och åldrande och vi saknar något för att naturligt och universellt ta itu med den nedgång som följer med åldrande. Vetenskapsmän som studerat ämnet är tydliga: H2-vatten är en kraftfull och effektiv grund för bättre hälsa, välbefinnande och hjälper att bromsa in åldrandeprocessen.

H2 minskar inflammation och smärta. När vi åldras, värker vi mer. För inflammation har H2 visat sig vara en kraftfull antiinflammatorisk. Det är också potentiellt kan modifiera de aktiverade generna som skapar en konstant tillstånd inflammation.
bullet H2 stöder optimal kognitiv funktion. Hjärnan är 2-4% av din kroppsvikt men förbrukar 20-40% av syret du andas in. Eftersom 2-5% av syre du andas förvandlas till fria radikaler, är din hjärna mycket mottaglig för oxidativ stressskada. H2 neutraliserar överskott av fria radikaler som förekommer i hjärnan.

H2 främjar cellulär hälsa. Forskning visar att H2 förändrar cellsignalering, cellmetabolism och genuttryck. Detta kan förklara dess antiinflammatoriska, anti-allergiska och anti-apoptotiska (eller anticellsdöd) effekter.
bullet H2 aktiverar produktionen av dina egna antioxidantnivåer. H2 utlöser aktivering av antioxidanta enzymer i kroppen (t.ex. glutationperoxidas, superoxiddismutas, katalas, etc.) och / eller proteiner som skyddar cellen. Var och en av dessa enzymer tar hand om olika typer av fria radikaler, och de arbetar tillsammans för att hålla cellerna friska.

 

Motionär? Idrottare? H2 är ditt hemliga vapen.

 

Idrottare och personer som tränar upplever mer oxidativ stress än stillasittande individer. De är också mer sårbara för effekterna av kronisk uttorkning.

 H2 hjälper till att förbättra energinivåerna. Adenosine Triphosphate (ATP) är bränslet som driver dina celler under fysisk aktivitet. Forskning visar att H2 ökar ATP-produktionen, vilket hjälper dig att upprätthålla hög energi och bättre prestanda.

* H2 förbättrar prestanda och återställningstid. När du tränar ökar din mjölksyra vilket leder till trötthet, muskelskada, minskad uthållighet, minskad prestanda och dåliga resultat. Kvalitesgranskad peer-review forskning om idrottare visar att H2 sänker mjölksyrahalterna vilket leder till bättre prestanda och snabbare återhämtning.

*  H2 Minskar oxidativ stress. När vi tränar använder vi mer syre som genererar mer skadliga syreradikaler vilket leder till ökad oxidativ stress. H2 kommer lätt in i subcellulära fack och hjälper till att skydda dem mot skadliga cytotoxiska syre-radikaler.

* H2 förbättrar din upptagninsgförmåga av vatten, hydrering. När H2-molekyler kombineras med och neutraliserar skadliga syrgasradikaler omvandlas de till vatten (H2O) – vilket ökar din cellulära vätskebalans (hydrering).  Alkaliskt vatten med H2 i det absorberas också bättre av kroppen än vanligt kranvatten.

För att sammanfatta, oavsett om du är på jobbet eller tränar, är ung eller gammal, frisk eller i obalans, erbjuder H2 alla ett stort antal kraftfulla och väsentliga fördelar. De flesta hälsotillskott har en verkningsmekanism; H2-vatten (och H2-tabletter) erbjuder många. H2 har en mycket solid och växande mängd vetenskap som säkerhetsställer dess terapeutiska fördelar. Så om du är intresserad av att optimera din hälsa och ditt välbefinnande, njuta av mer energi och bättre mental tydlighet och förbättra din atletiska prestanda, vad väntar du på? Ge din kropp förmågan att må på naturlig väg. Gå med i H2-revolutionen! Följ forsningrönens uppenbara resutlat och börja dricka H2 laddat vatten! H2 laddat rent UltraWater är det perfekta, enklaste och smartaste sättet att få väterikt H2 vatten som finns idag.

Referenser

1. ZHANG, J. Y., LIU, C., ZHOU, L., QU, K., WANG, R. T., TAI, M. H., LEI, J. C. W. L., WU, Q. F. & WANG, Z. X. (2012). A Review of Hydrogen as a New Medical Therapy. Hepato-Gastroenterology 59, 1026-1032.
2. SHIRAHATA, S. A. N. E. T. A. K. A. (2002). Reduced water for prevention of diseases. Animal Cell Technology: Basic and Applied Aspects 12, 25-30.
3. SHIRAHATA, S., HAMASAKI, T. & TERUYA, K. (2012). Advanced research on the health benefit of reduced water. Trends in Food Science & Technology 23, 124-131.
4. CONRAD, R., ARAGNO, M. & SEILER, W. (1983). Production and consumption of hydrogen in a eutrophic lake. Applied and Environmental Microbiology45,502-10

Noter: * Blod-hjärnbarriären är mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som skyddar hjärnvävnaden. Blod-hjärnbarriären hindrar vissa droger, läkemedel och celler (till exempel vita blodkroppar, mikroorganismer) från att lämna blodbanan och nå hjärnans nervceller

GILLAR DU ARTIKELN? DELA GÄRNA!

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin
Dela på pinterest
Dela på Pinterest

Lämna en KOMMENTAR

Vill du ha hjälp med något? 

Läs vår FAQ

FAQ Frågor och svar om joniserat vatten och våra vattenrenare

Vi välkomnar nya frågor vi kan svara på !

Scroll to Top

don't worry
be happy..

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART ÄR SIDAN SOM VANLIGT IGEN!